Názov:

Názov:

Názov:

Názov:

Názov:

H.Ch. Andersen - Cisárove nové šaty

25. februára 2018 17:00

Dom Matiece Slovenskej Nitra, Dolnočermánska, Nitra, Slovensko38

Debris Company Dolcissime Siréne

01. marca 2018 19:30

Dom Matiece Slovenskej Nitra, Dolnočermánska, Nitra, Slovensko38

C. Collodi -I. Martinka Pinocchio

03. marca 2018 17:00

Dom Matiece Slovenskej Nitra, Dolnočermánska, Nitra, Slovensko38

H.Ch. Andersen - Cisárove nové šaty

17. marca 2018 17:00

Dom Matiece Slovenskej Nitra, Dolnočermánska, Nitra, Slovensko38